MBK - Malerfagligt Behandlings Katalog


MBK (Malerfagligt Behandlings Katalog) er et opslagsværk med ca. 700 forskellige behandlingsanvisninger til henholdsvis nybehandling og vedligehold af bygningsunderlag.

Anvendelsen af Sigma MBK forudsætter en faglig viden om - og forståelse af - malerfagets tekniske begreber og metoder. Sigma MBK indeholder delvis gengivelse af originale MBK anvisninger, fra MBK-kataloget "Bygningsdele". Kontakt Teknisk Service for yderligere information.