Grundrens

Alkalisk virkende grundrengøringsmiddel.

  • Fjerner fastsiddende voks, fedt, sæberester, tjærestof, tobakstjære m.v.