Hydrophob WB

Facadeimprægneringsmiddel med vandafvisende egenskaber.
  • Lav H2O dampdiffusionsmodstand
  • Gør sugende og porøse mineralske overflader vandafvisende
  • Forhindrer uregelmæssig sugning fra underlaget
  • Formindsker risikoen for frostskader, udblomstninger samt alge- og skimmelvækst