Hydrophob WB

Farveløst silikoneimprægneringsmiddel til behandling af mursten, puds, beton mm.
  • Anvendes når ønsket er en farveløs behandling af facader af teglsten, kalksandsten, beton, gasbeton, fiberarmerede cementplader (skal behandles på begge sider) og pudsede facader.
  • Mindsker risikoen for frostskader, udblomstninger samt alge- og skimmelvækst
  • Fastholder det naturlige udtryk 100% af fx puds, beton eller mursten
  • Behandlingen holder ca. 2-3 år. Anvendes kun på lodrette flader.
  • Kan senere overmales med Siloxan Facademaling (efter min. 1 år)