Plus Isospær

Effektiv spærrende loft- og vægmaling.
  • Kan overmales efter 3 timer.
  • Kridhvid overflade. 
  • Suveræn dækkeevne
  • Glat finish.