ProGold Støvbinder

ProGold Støvbinder er en vandfortyndbar 1-komponent støvbinder, til indendørs støvbinding af betongulve og andre mineralske sugende underlag. Behandlingsanvisning
Underlaget skal være tørt, rent og bæredygtigt - fri for cementslam, støv, smuds, olie, fedtrester og andre vedhæftningshæmmende substanser. Underlaget skal have en trækstyrke på minimum 1,5 Mpa. Ny støbte betonoverflader skal være gennemhærdet (min. 28 døgn).

På normalt sugende underlag påføres 1 x ProGold Støvbinder fortyndet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. Sørg for god ventilation under påføring og tørring. 

Bemærkninger 
Påfør ikke mere Støvbinder end underlaget kan absorbere. Støvbindingen må ikke danne en blank overflade. 

Det anbefales ikke at behandle underlag med direkte jordkontakt eller med risiko for tilkommende fugt. 

Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.