Sigmalife Aqua DK Primer

Vandig grundingsolie til nyt og gammelt afrenset udvendigt træværk. Modvirker revnedannelser, råd og svamp.
  • God indtrængningsevne
  • Nedsætter tendens til revnedannelser
  • Modvirker råd og svamp
  • Forebygger begroninger
  • Optimal bund før viderebehandling