Disclaimer

Betingelser for brug af Sigma Coatings hjemmesiden
Sigma Coatings hjemmesiden er udarbejdet til brug for danske brugere. Reglerne gælder for ethvert besøg på hjemmesiden, der således sker med accept af disse regler.
PPG Coatings Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre reglerne uden forudgående varsel. Ændringer i reglerne træder i kraft fra det øjeblik de bliver offentliggjort på hjemmesiden. Du bør derfor læse reglerne, hver gang du benytter hjemmesiden.

Information på hjemmesiden
Hjemmesidens indhold er til information. PPG Coatings Danmark A/S bestræber sig på at hjemmesidens informationer er så korrekte og opdaterede som muligt, men kan ikke under nogen form garantere herfor. PPG Coatings Danmark A/S er således ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller undladelser på hjemmesiden, og der kan således ikke gøres noget krav gældende mod PPG Coatings Danmark A/S på basis af indholdet af hjemmesiden. Informationen på hjemmesiden har ikke indflydelse på, og er ikke et tillæg til aftaler indgået med PPG Coatings Danmark A/S.

Adgang til hjemmesiden
Benyttelsen af hjemmesiden sker på eget ansvar og PPG Coatings Danmark A/S er ikke ansvarlig for, at hjemmesiden er tilgængelig eller i øvrigt fungerer fejlfrit. PPG Coatings Danmark A/S er ikke ansvarlig for, at brug af hjemmesiden sker fri for virus, ligesom PPG Coatings Danmark A/S ikke er ansvarlig for, at benyttelse af hjemmesiden måtte blive misbrugt af tredjemand.

Referencer og link til andre hjemmesider
Referencer og link til andre hjemmesider er alene medtaget til information og PPG Coatings Danmark A/S er ikke ansvarlig for disse links eller disses indhold, også selvom de måtte indeholde PPG Coatings Danmark A/S logo eller varemærker m.v.
Det er ikke tilladt at lave et link eller på anden tilsvarende måde relatere til PPG Coatings Danmark A/S' hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra PPG Coatings Danmark A/S.

Ejendomsret
Hjemmesiden og dens indhold er PPG Coatings Danmark A/S ejendom. Enhver benyttelse af hjemmesiden er uanset brugersted omfattet af dansk ret.
Det er tilladt at bruge hjemmesiden til eget brug. Det er dog kun tilladt at printe og downloade elementer, undtaget HTML kode, til personlige – ikke kommercielle – formål på betingelse af, at kilden altid nævnes. Samme gælder gengivne elementer, som overgives til tredjemand, som således skal ske på betingelse af, at tredjemand kender kilden og at vedkommende gengiver den oprindelige kilde.
Enhver anden brug er ikke lovlig, med mindre der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra PPG Coatings Danmark A/S.

Personlige oplysninger
Visse steder på hjemmesiden bliver brugeren bedt om at afgive personlige oplysninger i form af navn og adresse m.v. I disse tilfælde angives det til hvilket formål oplysningerne vil blive brugt.

© 2010 PPG Coatings Danmark A/S