Sigma Acrylfill

Plasto-elastisk fugemasse.

  • Vejrbestandig og elastisk.
  • Er ikke ætsende på metaller
  • Kan overmales med plast- og alkydmaling.

Download Sikkerhedsdatablad:

Download Tekniskdatablad:

Beskrivelse

Acrylfill er en én-komponent vandig fugemasse på basis af acryldispersion. Benyttes til inden- og udendørs tætning af fuger og revner i træ, spån- og gipsplade, puds, beton, tegl etc. samt malede flader. Sigma Acrylfill fås i 310 ml. plastemballage.