Tekniske sporgsmal og svar

Er silikatmaling det eneste brugbare til facader

Efter Sigma’s erfaringer – nej. Sigma Siloxan Facademaling har alle silikatmalingens positive egenskaber, samt tillige særdeles fugtafvisende egenskaber, således at underlaget ikke opfugtes i fugtige perioder. Hermed opnås større holdbarhed af underliggende puds/murværk, færre afskalninger og saltudblomstninger samt mindre begroning. Tilsmudsningen er langt mindre, hvilket er en stor fordel i bymiljøer. Ved reparationer (fx grafitti) er Siloxan klart at foretrække frem for silikat. Siloxan har en høj vanddampgennemtrængelighed og kan anvendes på nye mineralske underlag samt på de fleste overflader med bæredygtige gamle malinglag. Sigma Siloxan Facademaling fremtræder med en smuk kalkmat overflade og kan tones i et stort kulørudvalg i by- og naturvenlige farver. Rekvirer Sigma’s udefarvekort "by & natur" samt brochure om facadebehandling.

Besvaret dit spørgsmål?

Stil et spørgsmål

Har du flere spørgsmål?

Required form 'FAQForm' does not exist.