Tekniske sporgsmal og svar

Hvorfor ses skimmel og algebegroning pa byggematerialer malede facader og

Alger og skimmelsvampe opstår som små mikroskopiske sporer på buske og træer overalt i naturen, bæ¦res rundt med vinden og finder hæfte på overflader, som er tilsmudsede, malede eller umalede, mere eller mindre ru og porøse. Er de rette betingelser til stede såsom fugtige underlag, f.eks. i forbindelse med høj og tæt bevoksning, nordsider samt områder, der aldrig eller sjældent bliver udtørret af sol og vind, vil en begyndende begroning kunne finde sted.

Der er flere årsager til, at man de senere år har erfaret en stigende tendens til begroning. Den voksende luftforurening spiller en rolle, idet luftens surhedsgrad de senere år er steget og dermed også indholdet af kuldioxid og svovldioxid, der sammen med fugt virker nærende på alger. Milde vintre er også en væsentlig faktor, idet vækst kan finde sted mellem +5°C og 40°C. Ligeledes er der for malingens vedkommende sket en reduceret- og ændret tilsætning af fungicider for opnåelse af mindre miljøbelastning samt fjernelse af giftstoffer i pigmenterne.

Der arbejdes løbende på at udvikle nye produkter, der kan modvirke problemet, selvsagt uden at det har en skadelig virkning på miljøet. Alger holder på fugt, så når begroningen opdages, kan det være gavnligt, at den fjernes så hurtig som muligt, fordi den udgør grobund for yderligere begroning. En årlig forebyggende rengøring med ProGold Træ- og Facaderens kan derfor anbefales på udvendige overflader, hvor nævnte forudsætninger giver mulighed for begroning. ProGold Træ- og Facaderens fortyndes med vand efter brugsanvisning og påføres med pensel eller plantesprøjte. Virketid min. 3 døgn. Afhængig af begroningens omfang, fjernes resterne med børste og vand.

På begroede overflader, der skal genmales, er det i særdeleshed af stor vigtighed at afrense med ProGold Træ- og Facaderens. Gør man ikke det, vil begroningen meget hurtigt vokse igennem det nye malinglag. Man skal være opmærksom på, at farven på begroninger kan variere fra det grønlige/rødlige til det brun-sorte. Ved opfugtning svulmer algerne op og bliver temmelig stærke i farven. I tørre perioder svækkes farven og bliver mindre synlig, hvorfor man i en sådan situation skal være særlig opmærksom.

Besvaret dit spørgsmål?

Stil et spørgsmål

Har du flere spørgsmål?

Required form 'FAQForm' does not exist.