Skab en stærkere forretning med epoxy og gulvmaling

Mange professionelle malere har hørt om epoxy, men de fleste vælger at holde sig væk. Men epoxy- og gulvmaling er faktisk en naturlig udvikling for mange malere. Selvom produkterne er anderledes, så kan de også en masse som almindelig bygningsmaling ikke kan. Teknisk service giver her et par tips til at komme i gang.

Hvad er fordelene ved epoxy kontra almindelig bygningsmaling?

Den største generelle fordel ved epoxy og industrigulvmaling er, at de har række egenskaber, som du ikke finder ved alm. bygningsmaling. De kan fx være revneoverbyggende, langt mere robuste og holdbare ved mekanisk slid og kan modstå ekstrem vandpåvirkning som fx højtrykrensning af malede overflader.

Samtidig hærder epoxy typisk hurtigt, og giver derfor mulighed for hurtigere genbehandlinger. Du kan også påføre meget store lagtykkelser og endda bruge en epoxyprimer som kombineret grunder og flydespartel, hvis du tilsætter fint ovntørret sand. Det efterlader en meget flot overflade, som ofte er kendetegnet ved et industrigulv.

Til sidst skal du tænke på en almindelig arbejdsdag. Certificering i epoxy åbner for nye arbejdsopgaver og projekter – hvoraf mange indgår i opgaver, som de fleste professionelle malere allerede arbejder på, men som ved manglende certificering går til andre. Epoxy giver altså mulighed for at få fx kældergulvet eller garagegulvet med, når der alligevel gives tilbud på væg og loft.

Er epoxy anderledes at male med end bygningsmaling?

Ved epoxy skelner vi mellem belægninger og malede overflader. Belægninger udlægges med murelignende værktøjer i lag på typisk 2-3mm, mens malede gulve udføres på sædvanlig vis med malervalse, der giver et slidlag på op til 1mm. Sidstnævnte er meget let gå at til, og vil være en naturlig sag for en alle professionelle malere.

De fleste produkter i Sigmafloor-serien er nemme at rulle ud, og oplevelsen af at arbejde med dem er faktisk identisk med bygningsmaling. Dertil er der også en række specialprodukter med egenskaber, som er anderledes, men til gengæld rummer mange kreative og spændende muligheder.

Så nej, epoxy i Sigmafloor-serien åbner muligheden for at lave specialløsninger, men ikke nødvendigvis særlige mange udfordringer ved påføringen.  Selve arbejdsmetoderne minder ved størstedelen af opgaverne meget om almindelig bygningsmaling og kræver ikke fx åndedrætsværn og andet, fordi produkterne er opløsningsmiddelfrie.

Hvor kan du anvende epoxy?

Produkterne i Sigmafloor serien henvender sig til mineralske overflader – dvs. overflader af beton og flydespartel.

Epoxy anvender man de steder, hvor der stilles større krav til holdbarhed, slidstyrke og kemisk resistens. I mange af disse miljøer arbejder mange malere allerede med væg og loft, men springer gulvet over, fordi de ikke har den nødvendige certificering og produktviden. En introduktion til epoxy giver mulighed for at få hele projektet med.

Mange af produkterne kan anvendes ude og inde. Almindelige projekter, som vi ser ofte, kunne fx være autoværksteder, cykelkældre, trappeopgange, lagerhaller og lignende – altså steder med større slitage i hverdagen. Faktisk egner Sigmafloor sig rigtig godt til de fleste store byggerier, hvor der findes overflader med forskellige udfordringer. Alternativer kunne være fx svinestier eller slagterier, hvor væggene skal kunne højtryksrenses.

I den seneste tid er det også igen begyndt at blive almindeligt at male epoxy – enten farvet eller transparent – i hjemmet, så privatboliger er bestemt også en mulighed.