Hvordan virker NCS Systemet

Farvevalget skal være enkelt

I det traditionelle NCS system findes der 1750 farver som opfylder næsten alle ønsker og behov. Enhver farve kan tildeles en særskilt NCS betegnelse. Denne betegnelse angiver udelukkende, hvordan farven ser ud – uanset produkt, budforhold, farveformulering etc. Med NCS er det enkelt og bekvemt for hver enkelt brugergruppe – uafhængigt af branche eller nationalitet – at specificere og beskrive hver farve.

Sådan virker NCS 

Grundlaget for menneskets indbyggende evne til at karaktisere forskellige farver er hvid (W), sort (S), gult (Y), rødt (R), blåt (B) og grønt (G). Dette er de elementære farver. I NCS-systemet angives, hvordan enhver specifik farve står i forbindelse med de seks elementære farver. NCS – betegnelsen S 2030 – Y90R betyder:

S = Second edition (2. Udgave). 2030 giver beskrivelsen af farvens nuance. De to første cifre (i dette tilfælde 20) angiver familieskabet med sort (S) og de følgende to cifre (30) kulørheden, også kaldet farveintensiteten (C). I dette tilfælde viser koden en farve med 20 % "sorthed" (S), 30% "kulørhed" (C) og 50% "hvidhed" (W). Hvidheden vises ikke separat i koden, men fremkommer ved at fratrække "sorthed" og "kulørhed" fra 100% efter formlen: 100% minus "sorthed"% minus "kulørhed" % = "Hvidhed". I dette tilfælde altså: 100% - 20% - 30% = 50%.

Y90R er kulørtonen, der her består af gul (Y) og rød (R). Y90R betyder 90% "rødhed", hvilket giver en rest på 10% "gulhed".